ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A JÖVEDLEMROBBANTÁS program (www.jovedelemrobbantas.hu és aloldalai) üzemeltetése során az adatkezelő Gonosz Sándor magánszemély (továbbiakban: Adatkezelő). A weboldal tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a tájékoztató levelek küldése és a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos esetleges kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő Neve: Gonosz Sándor
Az adatkezelő elérhetősége: +36205743795, info@jovedelemrobbantas.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, feliratkozásnál jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált, feliratkozott, megrendelést leadó felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: Tájékoztató e-mailek küldése, megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Gonosz Sándor
– a technikai hátteret biztosító SalesAutopilot Kft. jogosult személyei (support,
ügyfélszolgálat)

Az adatkezelés bejelentése a NAIH-143354/2018 számon megtörtént.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére a szolgáltatás felhasználási idejét követően törlésre kerülnek.

Az adattárolás, adatkezelés, zárt biztonságos rendszerben történi, a SalesAutopilot Kft. szerverein. Az Adatkezelő személyes számítógépein semmilyen adatot nem tárol, így személyes adatokat sem.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha a felhasználó korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatok törlését az Adatkezelő megtagadhatja, ha számlázási okból törvényi kötelezettségeit az adatok törlése lehetetlenné tenné.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)